kapak hesabı excel tablosu 2014

2014 değerleri işlenmiş  kapak hesabi excel tablosunu www.ince.av.tr/mehmet adresindeki eski sitemizden indirebilirsiniz. Tablo amatör bir çalışmadır.  Hesaplama tablosu, meslektaşlara kendilerine özel hesap tablosu hazırlayabilmeleri için örnek olarak verilmiştir. Hesaplama hatalarından sorumluluk kabul edilmez. Hesap sonuçlarını kendiniz doğrulayarak kullanınız.

işçiden İbraname ne zaman alınmalı?

Yeni Borçlar kanunu ibranamenin geçerli olması için bazı şartlar getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ibranamenin sözleşmenin sona ermesinden sonra başlayarak en az bir ay sonra yapılmış olmasıdır. Aranılan şartlardan birinin eksik olması halinde ibraname kesin olarak hükümsüz olur.  İbraname bu durumda yalnızca içerdikleri miktar kadar makbuz hükmünde olur.

Read more

Limited şirketlerde, borçlu ortağın payının İİK’nun taşınırlara dair hükümlerine göre haczi mümkündür.

Alacaklı tarafından borçlunun, üçüncü kişi limited şirketteki hissesinin haczi istendiğinde; borçlunun hisse hakları, icra müdürlüğünce şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileceği gibi icra memuru, şirket merkezine giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabilir.

Read more

Ticari işlere uygulanacak Avans Faiz oranı 01.01.2014 ten itibaren 11.75 oldu

2014 yılında ticari işlere uygulanacak faiz oranı yıllık % 11,75 oldu. 3095 sayılı yasa gereği  Merkez Bankasının 23.12.2013 tarihinde açıkladığı faiz 2014  yılı boyunca esas alınıyor. Temmuz ayında 5 puandan yüksek fark olmazsa 2014 yılı sonuna kadar bu oran uygulanacak.. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/reeskont/reeskont.html

 

2014 yılı harçları

2014 yılı yeniden değerleme oranı % 3.95 olarak belirlendi. Buna göre yargı harçları aşağıdaki gibi oldu Read more

Sonraki Sayfa »

Get a Blog · WordPress · Giriş